De tre vise menn

De tre vise menn – Wikipedia

De tre vise menn – Wikipedia

9. des. 2022 — De hellige tre konger er tre vismenn som ifølge kristen tradisjon kom fra øst med gaver for å tilbe Jesusbarnet. Gavene var gull, røkelse og …

de hellige tre konger – Store norske leksikon

de hellige tre konger – Store norske leksikon

20. des. 2017 — De tre vise menn, de mystiske kongene eller de skriftlærde eller kanskje til og med magikerne som kom på visitt til Jesusbarnet i stallen …

De hellige tre konger er tre vismenn som ifølge kristen tradisjon kom fra øst med gaver for å tilbe Jesusbarnet. Gavene var gull, røkelse og myrra.Matteusevangeliet (kapittel 2,1–18) fremstiller de hellige tre konger som astrologer som tyder stjernenes bevegelser. I fortellingen blir de ledet av Betlehemsstjernen til Jesu fødested. Det står ikke i Bibelen hvor mange de er, men på grunn av de tre gavene som nevnes, har man i kristen tradisjon regnet med at de var tre.

Hvem var de tre vise menn? | illvit.no

5. jan. 2022 — Det er blitt sagt at man i tradisjonen har omtalt vismennene som «de hellige tre konger» uten å vite om de var hellige, om de var tre eller om …

Historien om barselbesøket i stallen ved Betlehem er vel kjent, men vet vi hvem og hvor mange de var?

Hvor lang tid tok egentlig de tre vise menns reise? – Dagen

Hvor lang tid tok egentlig de tre vise menns reise?

24. mar. 2009 — De vise mennene fulgte stjernen, som førte dem til Betlehem. Der fant de Maria, Jesu mor, hennes mann Josef og Jesus, som lå i en krybbe. De …

En gjennomgang av det vi kan anta om vismennene fra øst og deres besøk til Betlehem.

De hellige tre konger: Baltasar, Kasper og Melkior (1. årh)

De hellige tre konger: Baltasar, Kasper og Melkior (1. årh) — Den katolske kirke

I middelalderen oppsto det legendestoff som ga tilskudd til fortellingen om de vise menn fra Østen. De fikk navn; Kaspar, Melkior og Baltasar. Og de ble knyttet …

Hellig tre kongers dag – Bibelselskapet

Bibelen sier ikke noe om det, og det er forskjellige meninger om hvor mange de var. Encyclopedia Britannica sier: «Ifølge Østens tradisjon var det tolv magere, …

Hvem var «de tre vise menn»? Fikk Gud dem til å følge «

Hvem var «de tre vise menn»? Fikk Gud dem til å følge «Betlehemsstjernen»?

8. apr. 2014 — Tross at tretallet ikke nevnes i Bibelen, har man antatt at de var tre, ettersom de overrakte tre gaver til Jesusbarnet: gull, røkelse og myrra.

Bibelen sier ikke at «tre vise menn» eller «tre konger» besøkte Jesus, men den omtaler noen astrologer som fulgte en «stjerne» til Betlehem.

De vise menn – Kunsthistorie

De vise menn – Kunsthistorie

18. des. 2002 — Bakgrunn: Vise menn med gull, røkelse og myrra er en viktig del av … der Jesus blir født slik at de tre vise mennene/kongene finner frem.

Kaspar, Melkior og Baltazar – Forskning.no

Kaspar, Melkior og Baltazar

Tre vise menn – Kaspar, Melkior og Baltazar – gir seg ut på en strabasiøs reise gjennom ørkenen. Deres oppdrag er å finne de kongelige gavene som Kongenes …

Bakgrunn: Vise menn med gull, røkelse og myrra er en viktig del av vår julemytologi. Stikk i strid med det mange tror, nevnes de bare ett eneste sted i Bibelen, og ellers er det fint lite vi vet om dem.

De 3 Vise Menn (2003) – Kristenfilm.com

Kristenfilm: De 3 Vise Menn (2003)

Tre vise menn – Kaspar, Melkior og Baltazar – gir seg ut på en strabasiøs reise gjennom ørkenen. Deres oppdrag er å finne de kongelige gavene som Kongenes Konge…

Keywords: de tre vise menn, tre vise menn, hva heter de tre vise menn, 3 vise menn, de tre vise menn navn, de 3 vise menn, hva het de tre vise menn, hva ga de tre vise menn til jesus, tre vise menn navn, de tre vise menn gaver, hva hadde de tre vise menn med seg, hva heter de 3 vise menn, navn på de tre vise menn, vise menn, de vise menn, gaver fra de tre vise menn, 3 vise menn navn, de tre vise men, navn tre vise menn, tre vise menn gaver, hva fikk jesus av de tre vise menn, navn de tre vise menn, navnet på de tre vise menn