Felglakk biltema

Felglakk, 400 ml – Biltema.no

Ikke kompatibel med Biltemas øvrige felglakker eller primer 36-7418 og 36-7419. … Felglakk, sølv metallic, 500 ml. Art.nr. 36-24. Finnes på lager i

Felglakk, 400 ml

Noen som har testet biltema sin felglakk?? – Motor, dekk og felg

Felglakk, sølv metallic, 500 ml – Biltema.no

Spesiallakk for lakkering av felger. Takket være en spesiallakk er lakken slag- og slitasjebestandig, og den tåler salt og grus.

Utmerket aerosol som får slitte felger til å skinne som nye. Tørker raskt til en holdbar og høyglanset sølvfarget finish som beskytter svært godt mot bremsestøv, kjemikalier, varme og slitasje. Ikke kompatibel med Biltemas øvrige felglakker eller primer 36-7418 og 36-7419. Overmalbar med akrylbasert maling. Bruksanvisning : Rengjør felgene grundig, og forbehandle eventuelt med akrylprimer, 36-26, for enda bedre holdbarhet (ikke nødvendig). Rist boksen i 3 minutter. Før lakkering, prøvespray alltid på en metallplate for å kontrollere at fargenyansen blir den du ønsker. Spray på 25 cm avstand. Rengjør sprøytemunnstykket etter bruk. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Inneholder maleinsyreanhydrid. Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Aceton, N-butylacetat, Butan-2-ol.VOC maks: 591 g/l.Grenseverdi VOC: 840g/l.

Biltema felglakk, bra eller ikke? – VW-Audi Club Norwegen

Felglakk, hvit, 400 ml – Biltema.no

Spesiallakk for maling av felger. Gir god slag- og slitasjebestandighet, og er motstandsdyktig mot salt og grus. God dekkevne. Halvblank.

Spesiallakk for lakkering av felger. Takket være en spesiallakk er lakken slag- og slitasjebestandig, og den tåler salt og grus. Lakken gir en halvblank overflate, og den har god dekkevne. Før du lakker bør du alltid prøve lakken på en metallbit for å kontrollere at fargetonen blir som ønsket. For optimalt resultat bør du bruker primer/grunning først. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder etylacetat, aceton, n-butylacetat

Klarlakk etter Biltema felglakk? – Bilforumet.no

Felglakk, 400 ml – Biltema.no

27. mai 2015 — Er det noen her inne som har testet felglakken som biltema selger, tenker å pusse opp noen billig felger eg har som stod på vinter til bilen …

Felglakk, 400 ml

Felglakk – Bilpleie og service – Kjøp malings – Mekonomen

Noen som har testet biltema sin felglakk?? – Motor, dekk og felg – Detailers Club Norway

hei noen der ute som har prøvd Biltema sin felglakk? Hva slags erfaring her dere evnt med den. Hva med grunnin/fyller først?

Hei Er det noen her inne som har testet felglakken som biltema selger, tenker å pusse opp noen billig felger eg har som stod på vinter til bilen min, er flasset ganske mye og ser helt forj&v%ig ut, så noen som vet om den lakken funker? (har tilgang til dekkmaskin og så de blir tatt av felg) h…

Quick lakk med biltema klarlakk. Gikk ikke som forventet

Biltema felglakk, bra eller ikke? – Karosseri og Styling – VW Audi Club Norwegen

26. apr. 2010 — Hallo! Holder på å lakke et sett felger. Har brukt primer og hvit felglakk fra Biltema. Skal jeg ha klarlakk på tilslutt?

hei noen der ute som har prøvd Biltema sin felglakk? Hva slags erfaring her dere evnt med den. Hva med grunnin/fyller først? Brukes det elller ikke. anyone svein

Klarlakk etter Biltema felglakk? – Lakk og Karosseri – Bilforumet.no

Felglakk Matt svart 500 ml. Produsent: Motip; Farge: Matt svart. Klubbpris:84 Nok. Veil. pris:93 Nok. Kjøp. Felglakk Guld 500 ml … Felglakk Stålgrå 500 ml.

Hallo! Holder på å lakke et sett felger. Har brukt primer og hvit felglakk fra Biltema. Skal jeg ha klarlakk på tilslutt? Isåfall, vått i vått med det siste strøket med felglakk? Tenker å bruke klarlakken fra Biltema så det ikke blir noe problem med koking osv. Grunnen til at jeg spør er at en ka…

Felglakk – Bilpleie og service – Kjøp malings- og lakkprodukter online på Mekonomen.no

12. mai 2018 — Jeg grunnet flere lag med biltema sin rustfrie grunning og lakkerte deretter over med Quick sin universal lakk. Alt gikk helt fint, så nå skulle …

Mekonomen.no

Quick lakk med biltema klarlakk. Gikk ikke som forventet:/ – Generelt – Mopedportalen

Quick lakk med biltema klarlakk. Gikk ikke som forventet:/ – posted in Generelt: Hei lakkerte rammen min idag til prosjektet mitt. Jeg grunnet flere lag med biltema sin rustfrie grunning og lakkerte deretter over med Quick sin universal lakk. Alt gikk helt fint, så nå skulle jeg legge ett lag med klarlakk over. Quick sin klarlakk var ikke i nærheten.Lakken små smuldret opp for å si det sånn, den fikk ett mønster. Se bilde nedenfor. Kan jeg pusse ned klar…

Keywords: felglakk biltema, biltema felglakk